Assegurances de Transport

L’assegurança de transport cobreix els danys o el robatori de la mercaderia durant el transcurs del viatge.

Què és una assegurança de Transport

L’assegurança de Transport per a empreses s’encarrega de cobrir els possibles danys, robatori o extraviament soferts per la mercaderia transportada, més enllà de l’assegurança que ofereixen les empreses transportistes (vinculat al pes).

Característiques de l'assegurança

La cobertura s’atorga d’acord amb el valor de compra o venda, segons sigui el cas. D’aquesta manera, es garanteix la recuperació del valor real de la mercaderia, amb independència del seu pes.

 

Amb l’assegurança de Transport donem cobertura a qualsevol tipus de moviment de mercaderies: compres/importacions, vendes/exportacions i moviments entre magatzems de la mateixa empresa, sigui com sigui el mitjà de transport utilitzat. Per a moviments entre països, la cobertura inicia o cessa d’acord amb el incoterm utilitzat per a cada operació i segons els pactes en el contracte entre les parts.

Com treballem l'Assegurança de Transport?

Analitzem l’empresa, la seva activitat i els països en els quals desenvolupa el seu negoci. També definim la mercaderia que transporta, la quantitat màxima transportada i l’àmbit geogràfic per a donar cobertura completa en tots els transports necessaris de l’empresa.

 

Fem seguiment freqüent dels enviaments accidentats i recopilem tota la informació necessària perquè els nostres clients puguin recobrar la indemnització del transport en el menor temps possible.

Cobertures

principales
addicionals

Què pot passar perquè s'activi l'assegurança de Transport?

  • Una empresa productora de fruita contracta el transport a un transportista extern. El camió que la porta sofreix un accident i la fruita s’escampa per la carretera.
  • A causa d’un fort temporal, el capità d’una embarcació decideix llançar a la mar uns quants contenidors per a salvaguardar la navegabilitat del vaixell. En aquest cas estaríem parlant d’avaria gruixuda.
  • L’enviament de motors d’un país asiàtic acaba havent de destruir la mercaderia, ja que ha arribat oxidada a causa de forats en el contenidor, que viatjava en la coberta d’un vaixell.
Un equip
especialitzat
Un solucions per a donar cobertura de Transports a la teva empresa