Assegurances de Construcció i Muntatge

Les assegurances de construcció i muntatge cobreixen els danys a les pròpies obres i també les reclamacions de tercers a causa de la realització d’aquests treballs.

Què són les assegurances de construcció i muntatge?

Tant si la teva empresa es dedica a la construcció de tota mena d’edificis, per al sector industrial o habitatges, com si únicament realitza obres per a l’ampliació de les seves instal·lacions, és indispensable disposar d’una assegurança de construcció.

Característiques de l'assegurança

L’assegurança de construcció consisteix a cobrir l’obra mentre duren els treballs i durant els 12 mesos posteriors. Existeixen tres tipus d’assegurances relatives a la construcció:

  • L’assegurança de Responsabilitat Civil de Construcció i/o muntatge, per als danys que les obres puguin causar a un tercer.
  • L’assegurança de Tot Risc Danys Materials i/o muntatge, per a cobrir els danys que pugui sofrir la pròpia construcció per riscos climatològics, incendi o robatori, entre altres.
  • El Assegurança Decennal, de deu anys de durada, per a protegir els propietaris d’habitatges nous en cas d’haver de ser compensats per danys materials de l’edifici degut a la seva construcció o que afectin els elements estructurals.

Com treballem les assegurances de construcció i muntatge?

Fem seguiment dels nostres clients i dels seus futurs projectes. Quan s’acosta l’inici d’una nova obra, recopilem la informació necessària: projecte d’obra complet amb la memòria i el cronograma i un pressupost desglossat.

Amb tota la informació, treballem amb diverses companyies per a oferir al client l’opció més competitiva i que millor s’adapti a les seves necessitats i els riscos a cobrir. Finalment, presentem una proposta per a donar cobertura a la nova obra. És important treballar amb temps en aquests projectes i disposar de la documentació per a garantir l’emissió abans de l’inici de l’obra.

Una vegada contractat l’assegurança, es continua fent seguiment de les obres per a saber si és necessari prorrogar la seva durada.

Cobertures

Què pot passar perquè s'activi l'assegurança de Construcció?

  • Tot Risc Construcció: Incendi i/o robatori de maquinària d’unes obres.
  • Responsabilitat Civil de Construcció: Un treballador d’una empresa subcontractada, fent uns treballs amb una màquina, té un accident laboral que li provoca la pèrdua de mobilitat en una mà.
  • Decennal: Una empresa rep una reclamació per un defecte en l’estructura dels habitatges d’un edifici del qual és propietària, que ha provocat que sigui perillós viure en ell per possibilitat d’ensulsiada.
Un equip
especialitzat
En solucions per a donar cobertura a assegurances de Construcció