Gerència de riscos

La gerència de riscos és el conjunt de persones i recursos que tenen com a objectiu principal mitigar els riscos d’una empresa.

Què és la Gerència de Riscos?

Les companyies asseguradores, a causa de la falta de capacitat i al canvi climàtic, que ha fet augmentar la sinistralitat considerablement, cada vegada són més exigents amb les mesures de protecció que han de tenir les empreses i indústries per a ser assegurades. És per aquest motiu que la gerència de riscos pren un paper important, ja sigui dins de les empreses o externalitzant el departament.

Característiques del servei

La gerència de riscos consisteix a prevenir les pèrdues de l’organització i minimitzar la paralització o el mal funcionament dels processos.

 

S’estableixen mesures de prevenció per a assegurar la continuïtat del negoci, no sols amb millores tangibles, com la instal·lació de ruixadors per a prevenir els incendis o disminuir la seva propagació, sinó també amb mesures intangibles com dur a terme un pla de continuïtat del negoci.

Com treballem la gerència de riscos?

A O. Brokers, a més d’oferir cobertura, impulsem el procés de millora del risc dels nostres clients.

Analitzem la indústria de cadascun d’ells per a conèixer quines són les exigències del mercat per al sector,  però, sobretot, estudiem de manera totalment individualitzada els riscos i necessitats de cada empresa.

Analitzem les mesures de protecció necessàries i, una vegada consensuat amb les companyies que cobriran el risc, acordem un pla d’acció a executar amb una data límit realista.

També organitzem visites d’inspecció amb els enginyers de les companyies asseguradores, que duen a terme un informe de recomanacions del qual fem un seguiment proactiu per a assegurar la continuïtat de l’empresa en la mateixa companyia asseguradora o buscar nova cobertura en cas que sigui necessari.

En cas que el client desitgi contractar un projecte de gerència de riscos per a tota l’empresa, per a un risc concret o per a desenvolupar un Business Continuity Plan, comptem amb un panell d’empreses especialitzades en aquestes solucions.

Un equip
especialitzat
Impulsem el procés de millora del risc dels nostres clients